Αισθητική Ιατρική


Η Αισθητική Ιατρική έχει μπει στη ζωή μας δυναμικά, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και μικρές ανώδυνες παρεμβάσεις στο επίπεδο του ιατρείου. Έτσι η Αισθητική Ιατρική διακρίνεται σε «Αναίμακτες Μεθόδους» και σε Χειρουργικές Επεμβάσεις.