Γλαύκωμα


Το γλαύκωμα συνίσταται σε ένα σύνολο παθήσεων που σαν κοινό χαρακτηριστικό έχουν τη σταδιακή, μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου, με αποτέλεσμα τη μόνιμη διαταραχή της όρασης.

Χρόνιο Γλαύκωμα Ανοιχτής Γωνίας
Το χρόνιο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση, η οποία αν δεν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως, οδηγεί σε προοδευτική μόνιμη απώλεια της όρασης. Αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία απώλειας της όρασης στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Στα πρώτα στάδια της νόσου ο ασθενής δεν είναι δυνατό να αντιληφθεί ότι πάσχει από γλαύκωμα, γι’ αυτό και η πάθηση ονομάζεται και ο “σιωπηλός ληστής της όρασης”. Ο μόνος τρόπος διάγνωσης είναι η έγκαιρη εξέταση από οφθαλμίατρο. Το γλαύκωμα σχετίζεται με υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, όμως δεν καθορίζεται μόνο από αυτή. Όταν ο οφθαλμίατρος υποψιαστεί την ύπαρξη γλαυκώματος, παραπέμπει τον ασθενή σε μία σειρά εξετάσεων απαραίτητων για τη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της εξέλιξης της πάθησης, όπως η ημερήσια διακύμανση της Ενδοφθάμιας πίεσης, το Οπτικό πεδίο και η Οπτική Τομογραφία Συνοχή (OCT) της Οπτικής Θηλής.

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι συνήθως φαρμακευτική και στοχεύει στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης έως ότου να φτάσει στην πίεση-στόχο. Επειδή πρόκειται για ισόβια θεραπεία, η έναρξή της πρέπει να συνοδεύεται από επιβεβαιωμένη διάγνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η θεραπεία μπορεί να είναι με τη χρήση laser (argon laser τραμπεκουλοπλαστική, εκλεκτική τραμπεκουλοπλαστική, κυκλοφωτοπηξία) ή μπορεί να απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

Οξύ Γλαύκωμα Κλειστής Γωνίας

Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας παρουσιάζεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό ασθενών και έχει πολύ διαφορετική κλινική εικόνα. Ο ασθενής παρουσιάζει πολύ έντονο περιοφθαλμικό πόνο και πονοκέφαλο, που συχνά οδηγούν σε εμέτους. Το μάτι μπορεί να είναι κόκκινο, και η όραση είναι θολή. Στην περίπτωση αυτή η θεραπεία πρέπει να είναι άμεση, για να αποφευχθεί εκτεταμένη βλάβη του οπτικού νεύρου. Η θεραπεία πραγματοποιείται με τοπική και συστηματική φαρμακευτική αγωγή και laser (YAG) στην ίριδα. Σε δεύτερο χρόνο το laser πραγματοποιείται προφυλακτικά και στο άλλο μάτι.

Γλαύκωμα, Θεοδώρα Τσιρούκη, Χειρουργός Οφθαλμίατρος