Διαθλαστικές Επεμβάσεις – Laser Μυωπίας, Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού


Με τις διαθλαστικές επεμβάσεις αντιμετωπίζονται οι διαθλαστικές ανωμαλίες της όρασης, δηλαδή η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμος. Η ανάπτυξη των νέων μεθόδων και η σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό προσφέρουν απόλυτα διαυγή όραση και ποιότητα ζωής.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης της διαθλαστικής ανωμαλίας. Οι πιο συνηθισμένοι είναι:

  • Το γνωστό Laser (Lasik, PRK, femtosecond Lasic), για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας ή του αστιγματισμού
  • H τοποθέτηση φακικού ενδοφακού
  • Η αντικατάσταση του φυσικού φακού του ματιού με συνθετικό φακό που διορθώνει τη διαθλαστική ανωμαλία (clear lens)

Ανάλογα με το βαθμό της διαθλαστικής ανωμαλίας και τα χαρακτηριστικά του ασθενή – όπως ηλικία, συστηματικές παθήσεις, επιθυμίες του ασθενή – αποφασίζουμε μαζί τον τρόπο αντιμετώπισης.

Μέθοδοι LASER
Οι δύο περισσότερο διαδεδομένες τεχνικές laser που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών είναι η LASIC και η PRK. Ο τύπος του laser που χρησιμοποιείται στις δύο τεχνικές είναι το ίδιο (excimer laser). Επίσης, το αποτέλεσμα των δύο επεμβάσεων είναι και στις δύο περιπτώσεις ακριβώς το ίδιο, όμως οι δύο τεχνικές διαφέρουν ως προς το επίπεδο δράσης στον κερατοειδή, και ως προς τη διάρκεια της μετεγχειρητικής πορείας

Διαθλαστικές Ανωμαλίες, Θεοδώρα Τσιρούκη, Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Διαθλαστικές Επεμβάσεις – Laser Μυωπίας, Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού, Θεοδώρα Τσιρούκη, Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Μέθοδος LASIC
Η τεχνική LASIK (LAser in SΙtu Keratosmileusis) αποτελεί τον πιο εξελιγμένο και διαδεδομένο τύπο διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών. Με τη χρήση ενός laser υψηλής ακρίβειας, πραγματοποιείται ο ανασχηματισμός του κερατοειδή – του πρόσθιου χιτώνα του βολβού του ματιού. Το αποτέλεσμα είναι οι ακτίνες του φωτός να συγκεντρώνονται επάνω στον αμφιβληστροειδή, δηλαδή η διάθλαση του ασθενή να λειτουργεί πια όπως ενός υγιούς ατόμου. Πρόκειται για μια απόλυτα ανώδυνη τεχνική. Μετά την επέμβαση ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του με πολύ ήπια ενόχληση, και την όρασή του να διορθώνει μέσα σε λίγες ώρες. Η διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας είναι πολύ σταθερή, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πια η επανάληψη της επέμβασης, όπως γινόταν στο παρελθόν.

Μέθοδος PRK
Η PRK (photorefractive keratectomy ή φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή) είναι παλαιότερη τεχνική διόρθωσης της μυωπίας με laser, η οποία αποτελεί ακόμη και σήμερα μια πολύ ασφαλή και ακριβή μέθοδο διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών. H PRK μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια ακόμα και σε λεπτότερους κερατοειδείς, όπου η LASIC θεωρείται επικίνδυνη. Επίσης, θεωρείται επέμβαση με λιγότερες πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές από την LASIC. Εδώ όμως η επάνοδος της φυσιολογικής όρασης μπορεί να καθυστερήσει λίγες ημέρες έως το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα (4-10 ημέρες).