Οφθαλμική Πλαστική


Η «Οφθαλμική Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική» αποτελεί Υπό-Ειδικότητα της Οφθαλμολογίας. Η ονομασία της ειδικότητας παραπέμπει σε αισθητικά χειρουργεία, όμως η ειδικότητα αυτή καλύπτει τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά χειρουργεία. Συγκεκριμένα, η Οφθαλμική Πλαστική περιλαμβάνει το σύνολο των παθήσεων – Χειρουργικών και Παθολογικών – που αφορούν τα Βλέφαρα, τη Δακρυϊκή Συσκευή και τον Οφθαλμικό Κόγχο.

Οι παραπάνω ανατομικές περιοχές αποτελούν δομές απαραίτητες για τη φυσιολογική όραση. Τραυματισμοί, συγγενείς ανωμαλίες, αλλοιώσεις που οφείλονται στην ηλικία, διάφοροι όγκοι, μπορούν να προκαλέσουν παραμορφώσεις, πόνο, διαταραχές στον οφθαλμικό βολβό, απώλεια όρασης, καταστάσεις που συχνά οδηγούν σε διαταραχή της αυτοπεποίθησης και της επαγγελματικής και κοινωνική ζωής.


Η οφθαλμική πλαστική συμβάλλει στην ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση της περιοχής, με στόχο φυσικά τη σωστή λειτουργία των περιοφθάλμιων δομών, αλλά και την αισθητική αποκατάσταση.