Τριχίαση


Στην τριχίαση οι βλεφαρίδες γυρίζουν προς την οφθαλμική επιφάνεια και την τραυματίζουν, προκαλώντας έντονο πόνο και ερυθρότητα. Η τριχίαση διαφέρει από το εντρόπιο, καθώς εδώ δεν πάσχει το βλέφαρο, μόνο η φορά ανάπτυξης των βλεφαρίδων.

Ανάλογα με την ένταση της κατάστασης αντιμετωπίζεται με προσωρινή αφαίρεση των βλεφαρίδων (απλώς με μία λαβίδα), ή με περισσότερο μόνιμες μεθόδους, όπως με ηλεκτρόλυση των βλεφαρίδων, κρυοθεραπεία ή με χειρουργική μετάθεση – που είναι και η πιο σίγουρη και μόνιμη μέθοδος.

Τριχίαση, Θεοδώρα Τσιρούκη, Χειρουργός Οφθαλμίατρος