ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ


Στο Οφθαλμολογικό Ιατρείο της Θεοδώρας Τσιρούκη πραγματοποιείται έλεγχος και θεραπεία των Οφθαλμολογικών ανωμαλιών και παθήσεων, με τη χρήση των πιο εξελιγμένων μηχανημάτων.

Συγκεκριμένα γίνεται έλεγχος για τις εξής παθήσεις:

 • Καταρράκτης
 • Πλήρης διαθλαστικός έλεγχος και έλεγχος για διαθλαστικό laser (μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας)
 • Οφθαλμολογικός Έλεγχος Παιδιών
 • Γλαύκωμα (Τονομετρία, OCT και Οπτικά Πεδία)
 • Παθήσεις Βυθού – Ωχρά Κηλίδα (και Φωτογράφηση Βυθού)
 • Έλεγχος και αντιμετώπιση των διαταραχών των δακρύων – της Ξηροφθαλμίας και της Βλεφαρίτιδας
 • Παθήσεις των Βλεφάρων
 • Πτερύγιο
 • Παθήσεις της Δακρυϊκής Συσκευής
 • Παθήσεις του Οφθαλμικού Κόγχου – Θυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια

Η χειρουργική αποκατάσταση πραγματοποιείται, όποτε απαιτείται, σε εξειδικευμένες κλινικές. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται επεμβάσεις για τις παρακάτω καταστάσεις:

 • Καταρράκτης
 • Διαθλαστικές Επεμβάσεις – Laser Μυωπίας, Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού
 • Παθήσεις της Επιφάνειας του Οφθαλμικού Βολβού
 • Αφαίρεση πτερυγίου και αποκατάσταση με μόσχευμα ή αμνιακή μεμβράνη
 • Αφαίρεση Σπίλων της επιφάνειας του βολβού

Παθήσεις των Βλεφάρων, όπως:

 • Χαλάζιο
 • Αφαίρεση όγκων των Βλεφάρων και πλαστική αποκατάσταση των Βλεφάρων
 • Εντρόπιο
 • Εκτρόπιο
 • Πτώση Βλεφάρου
 • Ανάσπαση Βλεφάρου

Παθήσεις της Δακρυϊκής Συσκευής, όπως:

 • Ασκορρινοστομία
 • Αφαίρεση Δακρυϊκού Ασκού
 • Διάνοιξη των Δακρυϊκών Σημείων
 • Παθήσεις του Οφθαλμικού Κόγχου:
 • Αφαίρεση Όγκων του Οφθαλμικού Κόγχου
 • Αποκατάσταση καταγμάτων του Οφθαλμικού Κόγχου
 • Αποσυμπίεση του Οφθαλμικού Κόγχου