Χαλάζιο και Κριθή (Κριθαράκι)


Πρόκειται για ένα φλεγμονώδες οζίδιο στο άνω ή το κάτω βλέφαρο. Είναι μια αθώα φλεγμονή, η οποία προκαλείται από απόφραξη και επιμόλυνση των αδένων του βλεφάρου. Ξεκινάει με υπεραιμία και οίδημα του βλεφάρου στο συγκεκριμένο σημείο, και καταλήγει στο σχηματισμό ενός οζιδίου που εντοπίζεται από τον ασθενή με την ψηλάφηση. Σε περίπτωση που το χαλάζιο δεν αντιμετωπιστεί με τοπική αγωγή έγκαιρα, πιθανό να εγκατασταθεί σαν ένα οζίδιο στο βλέφαρο, χωρίς πια φλεγμονή και οίδημα. Τότε για την αντιμετώπισή του απαιτείται η χειρουργική διάνοιξή του, μία επέμβαση μικρής κλίμακας που πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία.